O meni

Rođen sam 1954. godine u selu Potočani, općina Odžak. Družeći se sa prirodom i zbog lovačke tradicije mojih predaka u meni se rodila ljubav prema lovu.

Član sam lovačkog društva “Fazan” Odžak od 1980. godine. Od 21.06.1983. godine radio sam kao lovočuvar u UPI Mera “Fazanerija” Novo selo, Odžak sve do 1992 godine. Sticajem okolnosti sam prestao sa radom.

Ponovno sam dužnost lovočuvara preuzeo 1998. godine u LD “Fazan” Odžak.