Archive for the Category ◊ Lov ◊

Otvorenje lova na fazana 2015
• Nedjelja, Listopad 11th, 2015

DSC00321Dana 11. listopada 2015. godine u mjesnom domu u Potočanima sekcija “Lipa” kao ogranak “LD Fazan Odžak ” je priredila skromnu zakusku i zabavu povodom otvorenja lova na fazana.

Sponzor ove skromne prigode je gospodin Mato Ivelj koji živi i radi u Luksemburgu, a koji je ujedno i član “LD Fazan Odžak” – sekcija “Lipa – Potočani“.

Ovom prigodom članovi sekcije “Lipa” žele da se zahvale gospodinu Mati Ivelj na lijepoj gesti i nesebičnom zalaganju.

Autor: Božo Grgić

Kategorija: Lov, Vijesti  | Komentari
Puštanje divljači 2015
• Srijeda, Rujan 30th, 2015

DSC00207 DSC00212

Dana 30 rujna 2015. godine obogaćene su 4 sekcije lovišta “LD Fazan” Odžak. Svaka sekcija je dobila po 800 komada odraslih fazana.

Autor: Božo Grgić

Kategorija: Lov  | Komentari
Pravila sigurnosti u lovu
• Četvrtak, Lipanj 30th, 2011

Dužnost organizatora lova je da upozna sve sudionike u lovu sa pravilima sigurnosti u lovu. Pravila sigurnosti u lovu su sljedeća:

 1. Divljač je dozvoljena loviti lovačkim oružjem i lovačkom municijom;
 2. Oružjem se mora rukovati oprezno i odgovorno;
 3. Prilikom odlaska do mjesta lova, prelaska na drugo mjesto, kratkog prestanka lova, boravka u zatvorenim prostorijama puške se moraju isprazniti odnosno prelomiti;
 4. Puška se puni okrenutih leđa sudionicima lova, tako da se cijev drži koso, usmjerena cijel na dolje ili gore;
 5. Cijev puške se nikad nesmije uperiti prema drugom lovcu;
 6. Nije dozvoljeno pucati na nisko leteću divljač ili na divljač koja se kreće u pravcu drugih lovaca;
 7. Nije dozvoljeno pucati na vodu, led ili smrznuto zemljište u pravcu drugih lovaca;
 8. Prije početka lova svakog lovca upoznati sa mjestima susjednih lovaca i upozoriti ih na zabranu pucanja u određenim pravcima;
 9. U grupnom lovu divljač se nesmije pratiti sa uperenom puškom, sve dok se ne prođe crta postavljenih lovaca;
 10. Ubrzač okidanja (šneler) u grupnom lovu se ne smije koristiti;
 11. Nije dozvoljeno divljač osmatrati pomoću optičkog nišana na pušci;
 12. Prilikom nošenja oružja ruka se ne smije držati na ustima cijevi ili na okidaču (obaraču);
 13. Poslije pada puške na zemlju ili u snijeg, odnosno podizanja puške, moraju se pregledati usta cijevi radi otklanjanja eventualnih začepljenja;
 14. Mjesto na koje je lovac raspoređen ne smije se napuštati u vrijeme lova bez odobrenja stručnog pratioca ili vođe grupe lovaca do završetka (prigona ili pogona ) lova;
 15. Pregledom sudjelovanja u kružnom lovu i u prigonu, puška se mora držati u položaju koso dole ili koso gore;
 16. Zabranjen je lov divljači sačmom na udaljenosti od 200 metara od naselja i puškom kuglaricom na udaljenosti od  500 metara od naselja;
 17. Zabranjen je lov divljači nabojima koji nisu lovački i lovačkom puškom s glatkim cijevima koja je izgrađena tako da sadrži više od dv metka u istom kalibru te poluautomatskim i automatskim oružjem s glaktim ili užlijebljenim cijevima.

Sudionike u lovu, prekršitelje pravila stručni prijatelj ili vođa grupe lovaca će isključiti iz lova i prijaviti disciplinskom organu društva. Lovac je dužan da na zahtjev lovočuvara pokaže dozvolu za lov, odnosno lovačku iskaznicu i ispravu kojom se utvrđuje identitet, kao i da omogući pregled ulova, sredstva za lov, pregled vozila i drugih sredstava za prijenos i prenošenje stvari. Ponašanje lovca prema vođi lovne grupe i prilikom pregleda službe i ovlaštenih lica mora biti korektno i uljudno. Iznošenje netočnih informacija, kleveta i uvreda na organe društva, lovočuvare i ostale članove društva biti će sankcionirano od strane Disciplinskog suda! Upravni odbor može u izuzetnim okolnostima izmijeniti kalendar lova sukladno Zakonu o lovstvu, Pravilnicima i normativnim aktima Društva!

Kategorija: Lov  | Komentari